Usługi
Opublikowano: wtorek, 17, grudzień 2013 19:18

Zapraszam wszystkie podmioty gospodarcze działające w Wiśle Małej o nadsyłanie krótkich wizytówek opisujących i obrazujących prowadzoną działalność. Promujmy nasze inicjatywy, profile działalności i produkcji oraz miejsca pracy. 

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.