Zebranie wiejskie
Opublikowano: niedziela, 09, marzec 2014 12:48

 

SOŁTYS SOŁECTWA WISŁA MAŁA ZAPRASZA

MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA WISŁA MAŁA NA

ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 17.03.2014R. O GODZ. 17.00

W REMIZIE OSP, UL. PAWIA 42

 

 

 

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

 

 

1.   OTWARCIE I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA.

2.   WYBÓR PROTOKOLANTA.

3. SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013, W TYM REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Z ZEBRANIA POPRZEDNIEGO

-  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej i udzielenie absolutorium za rok 2013

4.   PODJĘCIE UCHWAŁ STATUTOWYCH W SPRAWIE BUDŻETU NA 2013 R.

-    zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok 2014

- upoważnienie Rady Sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu wydatków na rok 2014

5. INFORMACJA O ZAMIERZENIACH RADY SOŁECKIEJ W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW NA ROK 2014

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2014

6.   WYSTĄPIENIE PRZEDSTAWICIELA REFERATU ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO - "Zachowanie sie ludności w stanach zagrożenia, rodzaje i zasady ewakuacji".

7.   WYSTĄPIENIE BURMISTRZA PSZCZYNY.

8.   WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.

9.   ZAKOŃCZENIE OBRAD ZEBRANIA.

 

                                   W PRZYPADKU BRAKU STATUTOWEJ FEKWENCJI, ZEBRANIE

                                               ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,

                                                                     BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.