Wyniki referendum 2015
Opublikowano: poniedziałek, 07, wrzesień 2015 15:13

W dniu 06.09.2015 r. zostało przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

Wyniki głosowania w sołectwie Wisła Mała są następujące:

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum w chwili zakończenia głosowania: 1374

Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania: 78

 

SPRAWA 1:

"Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?"

Liczba głosów nieważnych: 2

Liczba głosów ważnych: 76

Liczba głosów pozytywnych "TAK": 67

Liczba głosów negatywnych "NIE": 9

 

 

SPRAWA 2:

"Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?"

Liczba głosów nieważnych: 2

Liczba głosów ważnych: 76

Liczba głosów pozytywnych "TAK": 5

Liczba głosów negatywnych "NIE": 71

 

SPRAWA 3:

"Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?"

Liczba głosów nieważnych: 4

Liczba głosów ważnych: 74

Liczba głosów pozytywnych "TAK": 67

Liczba głosów negatywnych "NIE": 7

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.