Informacja dla osób, których zjazdy z posesji zlokalizowane są wzdłuż ul. Pawiej
Opublikowano: sobota, 20, maj 2017 10:47

Właściciele, którzy nie posiadają stosownych zezwoleń na lokalizacje zjazdu z posesji proszone są o uregulowanie tej sprawy u zarządcy drogi tj. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pszczynie.

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.