Zgłaszanie szkód łowieckich
Opublikowano: sobota, 05, maj 2018 15:44

 

Burmistrz Pszczyny informuje, iż od dnia 01.04.2018 r. wniosek o szacowanie szkód łowieckich, w tym
o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 651).

Druki zgłoszenia szkód dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.