"Wiślanie" w Polanicy Zdrój
Opublikowano: niedziela, 19, październik 2014 19:34

            Zespół Śpiewaczy "Wiślanie" po raz pierwszy uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych "Tęcza Polska" w Polanicy Zdrój, który odbył się od 3 do 5 października br. Spośród wielu uczestników festiwalu, zespół został wyróżniony. Otrzymał nagrodę - kryształowy puchar ufundowany przez Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica Zdrój. Uczestnictwo w festiwalu dostarczyło zespołowi wielu miłych przeżyć i wzruszeń.

            Zespół "Wiślanie" działa pod patronatem Pszczyńskiego Centrum Kultury już 19 lat. Kultywuje tradycje śpiewacze pogranicza pszczyńsko-cieszyńskiego. Bierze udział w przeglądach i konkursach folklorystycznych oraz uświetnia imprezy lokalne. W roku 2009 nagrał płytę CD. Zespół wiele zawdzięcza swojej założycielce i wieloletniej kierowniczce pani Annie Kuśka. Dzięki doskonałemu prowadzeniu i właściwemu doborowi repertuaru zespół odniósł wiele sukcesów. Obecnie kierownikiem zespołu jest Pani Irena Hanusek, a kierownikiem muzycznym Pan Stanisław Hanusek.  

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.