Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na popiół
Opublikowano: wtorek, 16, luty 2016 15:23

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZYNA, U KTÓRYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POWSTAJĄ POPIOŁY ZE SPALANIA WĘGLA, MIAŁU, itp.

 

Gmina Pszczyna planuje wprowadzić zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w ten sposób, że popiół gromadzony będzie oddzielnie (dodatkowy oznakowany pojemnik), odpady segregowane jak dotychczas (żółty worek), pozostałe odpady tak jak dotychczas (czarny pojemnik).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w dodatkowy pojemnik na popiół.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, którzy ogrzewają dom piecem na paliwo stałe (węgiel, miał, itp.) proszeni są o zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowy pojemnik poprzez wypełnienie niniejszej informacji. 

Formularze zgłoszenia zapotrzebowania na pojemnik na popiół będą rozdawane wraz z kartami podatkowymi oraz informacją o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.