Zebranie sprawozdawcze
Opublikowano: wtorek, 01, marzec 2016 13:58

SOŁTYS SOŁECTWA WISŁA MAŁA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 7.03.2016 R. O GODZ. 17.00

W REMIZIE OSP, UL. PAWIA 42

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1.     OTWARCIE I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA.

2.     WYBÓR PROTOKOLANTA.

3.     SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015, W TYM REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Z ZEBRANIA POPRZEDNIEGO

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej   i udzielenie absolutorium za rok 2015

 

4.     PODJĘCIE UCHWAŁ STATUTOWYCH W SPRAWIE BUDŻETU NA 2016 R.

- zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych na rok 2016

- upoważnienie rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych

w preliminarzu wydatków na rok 2016

5.     INFORMACJA O ZAMIERZENIACH RADY SOŁECKIEJ W RAMACH POSIADANYCH ŚRODKÓW NA ROK 2016

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Sołeckiej na rok 2016

6.     WYSTĄPIENIE BURMISTRZA PSZCZYNY

7.     WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.

8.     ZAKOŃCZENIE OBRAD ZEBRANIA.

 

 

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE

ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,

BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.