I rata podatku
Opublikowano: sobota, 12, marzec 2016 14:53

15 marca upływa termin płatności I raty podatku gruntowego i od nieruchomości.

Wpłaty I raty podatku przyjmowane będą w biurze sołtysa w dniu:

15  marca (wtorek): godz.   800 – 1200  oraz godz. 1300 – 1600

Wpłacający powinien posiadać decyzję wymiaru podatkowego wraz z załączonym drukiem wpłat.

Zebranie sprawozdawcze
Opublikowano: wtorek, 01, marzec 2016 13:58

SOŁTYS SOŁECTWA WISŁA MAŁA ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 7.03.2016 R. O GODZ. 17.00

W REMIZIE OSP, UL. PAWIA 42

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

1.     OTWARCIE I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA.

2.     WYBÓR PROTOKOLANTA.

3.     SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015, W TYM REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Z ZEBRANIA POPRZEDNIEGO

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej   i udzielenie absolutorium za rok 2015

Czytaj więcej...

Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik na popiół
Opublikowano: wtorek, 16, luty 2016 15:23

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PSZCZYNA, U KTÓRYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POWSTAJĄ POPIOŁY ZE SPALANIA WĘGLA, MIAŁU, itp.

 

Gmina Pszczyna planuje wprowadzić zmiany do Regulaminu utrzymania czystości i porządku w ten sposób, że popiół gromadzony będzie oddzielnie (dodatkowy oznakowany pojemnik), odpady segregowane jak dotychczas (żółty worek), pozostałe odpady tak jak dotychczas (czarny pojemnik).

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w dodatkowy pojemnik na popiół.

W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, którzy ogrzewają dom piecem na paliwo stałe (węgiel, miał, itp.) proszeni są o zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowy pojemnik poprzez wypełnienie niniejszej informacji. 

Formularze zgłoszenia zapotrzebowania na pojemnik na popiół będą rozdawane wraz z kartami podatkowymi oraz informacją o opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Karty podatkowe do odbioru
Opublikowano: wtorek, 16, luty 2016 15:17

Decyzje zobowiązania pieniężnego

(karty podatkowe) proszę odbierać w biurze sołtysa w dniach:

22 lutego (poniedziałek)                    od 12:00-17:00

23 lutego (wtorek)                             od 8:00-13:00

24 lutego (środa)                               od 8:00-13:00

29 lutego (poniedziałek)                    od 12:00-17:00

1 marca (wtorek)                               od 12:00-17:00

2 marca (środa)                                 od 8:00-13:00

 

Będzie możliwość wpłaty. 

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.