Informacje dot. CPK
Opublikowano: środa, 29, lipiec 2020 08:17

Drodzy Małowiślanie,

w mediach społecznościowych pojawia się wiele informacji dotyczących tras kolejowych budowanych w ramach CPK, które przebiegać mają również przez naszą miejscowość. Warto podkreślić tutaj, iż jest to jedna z wielu koncepcji, niekoniecznie ostateczna.

Oczywiście w trosce o naszych mieszkańców, o przyszłość naszej miejscowości, radna Marta Wojciechowska-Smolarz, radny Janusz Orlik oraz Rada Sołecka wraz z Panią sołtys Teresą Kuś jako osoby reprezentujące naszą miejscowość wystosowali pismo, w imieniu wszystkich mieszkańców Wisły, w którym wyrazili swoje negatywne stanowisko względem planowanego przebiegu linii kolejowej przez Wisłę Małą.

Osoby, które mimo podjętych działań chcą wyrazić swoją opinię na ten temat, bądź po prostu chcą wesprzeć stanowisko radnych i Rady Sołeckiej mają taką możliwość do 31.07 (piątek) za pomocą poczty elektronicznej. Wysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszelkie dodatkowe informacje będą podawane na bieżąco.

Więcej informacji na temat CPK:

www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

 

View the embedded image gallery online at:
http://wislamala.pl/aktualnosci?start=5#sigFreeIdddfc5edbf0

 Wpłaty II raty podatku
Opublikowano: środa, 13, maj 2020 11:46

 


15 maja upływa termin płatności II raty podatku gruntowego i od nieruchomości.

Należność będzie można wpłacać w dniu 14 maja (czwartek) w godz. od 8:00 do 13:00
w biurze sołtysa w strażnicy OSP Wisła Mała, przy zachowaniu obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.
Kto ma możliwość płacenia online, proszę dokonać płatności przelewem na numer konta który jest podany w nakazie płatniczym
Kasa w Urzędzie Miejski w Pszczynie jest nadal nieczynna.

Wpłacający powinien posiadać decyzję wymiaru podatkowego wraz z załączonym drukiem wpłat.


Sołtys Teresa Kuś

Masz kompostownik? Zapłacisz mniej za odpady
Opublikowano: środa, 13, maj 2020 11:22

 


Od 1 maja właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Pszczyna wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc.

Opłata miesięczna po uwzględnieniu zwolnienia wynosi 16,10 zł od osoby. Zwolnienie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował kompostowanie bioodpadów.

Aby skorzystać z tego zwolnienia należy wypełnić deklarację o wysokości opłaty, na nowym wzorze dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie pod adresem: http://gospodarkaodpadami.pszczyna.pl/?page_id=2.

Wypełniony druk należy przesłać na adres Urzędu Miejskiego: ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, fakt posiadania kompostownika i kompostowania bioodpadów podlega kontroli.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który zadeklarował kompostowanie:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego,
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, ze stanem faktycznym

    Czytaj więcej...

Darmowa pomoc prawna na telefon
Opublikowano: wtorek, 14, kwiecień 2020 06:25

OGŁOSZENIE

DARMOWA POMOC PRAWNA NA TELEFON

Na podstawie zarządzenia nr 17/2020  Starosty Pszczyńskiego z dnia 23 marca 2020 roku w związku z sytuacją epidemiologiczną, od dnia 24 marca 2020 roku do odwołania,wprowadza się szczególne zasady funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porady prawne i obywatelskie będą się odbywać za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej z innych miejsc niż lokal, w którym znajduje się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

SZCZEGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA  PRACY  PUNKTÓW  NIEODPŁATNEJ POMOCY  PRAWNEJ  I NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  NA TERENIE  POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

 

Bez zmian pozostaje telefoniczne umawianie terminów wizyt. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się wg kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu: 32/44-92-378.

 

1.   Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa za pośrednictwem e-mail kompletnie wypełniony wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość - w tym przypadku za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wniosek – „zgłoszenie porady na odległość” do pobrania na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego w zakładce „Punkty nieodpłatnych porad prawnych w powiecie pszczyńskim”.

 

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Pszczynie droga elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 

2.   W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej, może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon numer 32/44-92-378 - uprawnionemu pracownikowi Referatu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych.

3.   Po złożeniu wniosku mailowo bądź w formie ustnej przez telefon, pracownik Referatu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych umawia osobę uprawnioną na nieodpłatną poradę prawną, przekazując dane kontaktowe tj. numer telefonu adwokatowi, radcy prawnemu lub doradcy obywatelskiemu pełniącemu dyżur telefoniczny.

4.   Adwokat, radca prawny lub doradca obywatelski po otrzymaniu numeru telefonu będzie kontaktował się z wnioskodawcą telefonicznie z numeru zastrzeżonego.

Praca Punktów NPP zostanie wznowiona na dotychczasowych zasadach z chwilą ustania zagrożenia związanego z COVID-19.

Wniosek o zgłoszenie porady na odległość:

https://www.powiat.pszczyna.pl/wiadomosci/3847-punkty-niedoplatnych-porad-prawnych-w-powiecie-pszczynskim

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.