W zeszłym stuleciu i dziś
Opublikowano: czwartek, 13, luty 2014 18:33

20.03.1921r. w plebiscycie na Górnym Śląsku, 64,5% małowiślan opowiedziało się za przyłączeniem tego obszaru do II RP. Wioska powróciła po wielu latach pruskiego panowania do odrodzonej RP i dotychczasowa Deutche Weischel stała się Wisłą Małą. Silne były tu tradycje polskie i proniemieckie, które usiłowano wszelkimi możliwymi sposobami wytępić powołując do życia Zespół Towarzystw i Organizacji Polskich. Z wioski wywodził się Władysław Kuboszek przywódca Inspektoratu AK w Rybniku, który za swoją działalność w 1944r., poniósł śmierć w obozie zagłady w Oświęcimiu. 

W bezpośrednim sąsiedztwie wioski stworzono Zbiornik Goczałkowicki zalewając wieś Zarzecze. Należała ona do zacnego grona najstarszych wsi na Ziemi Pszczyńskiej lokowanych juz w średniowieczu. O jej powstaniu powiada między innymi legenda o zagubionym przez księcia pana rumaku. Zrozpaczony książę wyznaczył dla znalazcy nagrodę polegającą na tym, że otrzyma on to co sobie zażyczy. Koń oddalił się bardzo daleko i pojawił się na pastwisku nad rzeką Wisłą. Dostrzegł go tam miejscowy pasterz i postanowił odprowadzić na dwór książęcy. Książę dotrzymał obietnicy i wyznaczył znalazcy kawałek ziemi, który sam sobie wybrał i zażyczył (stąd - Zarzycz - późniejsze Zarzecze).

Pierwotnymi mieszkańcami Zarzecza były rodziny: Podbiołów, Gruszków, Witułów i Pustelników. Wioska nadal nastawiona była na produkcję rolną. Do dawnych kultur rolnych dołączyły owoce uprawiane w sadach, najczęściej jabłka, grusze i czereśnie. Notorycznie remontowano miejscowy kościół, który znalazł sie w rejestrze zabytków województwa śląskiego. Wybudowano także nową szkołę podstawową, a budynek starej zaadaptowano na potrzeby przedszkola. 

Dziś wioskę rozsławia zespół "Wiślanie" laureat rozlicznych konkursów, przeglądów i festiwali, promujący folklor pogranicza jak również lokalny kościół jako zabytek sztuki sakralnej, który sukcesywnie odzyskuje swoje pierwotne oblicze. Warto także dodać, że przez wioskę przebiegają ścieżki rowerowe (Pszczyna - Studzionka - Pawłowice - Studzionka - Wisła Mała - Łąka - Pszczyna - 36km i Pszczyna - Goczałkowice - Zabrzeg - Landek - Chybie - Strumień - Wisła Mała - Wisła Wielka - Łąka - Pszczyna - 48km ). 

Z uwagi na istniejący nieopodal Ośrodek Sportów Wodnych nad Jeziorem Goczałkowickim posiada ona także wszelkie walory turystyczne.

Autor tekstu: Ewelina Szuster

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.