Zarząd sołectwa Wisła Mała (na lata 2011-2015)
Opublikowano: wtorek, 17, grudzień 2013 19:19

  • Sołtys: Teresa Kuś
  • Rada Sołecka: Halina Kuś, Janusz Orlik, Janusz Stalmach, Krzysztof Stec 
  • Radny Rady Miasta: Marta Wojciechowska - Smolarz (od 2014 r. )
Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.