Zarząd sołectwa Wisła Mała (na lata 2015-2019)
Opublikowano: czwartek, 12, marzec 2015 16:50

  • Sołtys: Teresa Kuś
  • Rada Sołecka: Janusz Orlik, Ewa Bierska, Ryszard Pysz, Franciszek Mikołajec
  • Radny Rady Miasta: Marta Wojciechowska - Smolarz
  • Radny Rady Powiatu: Janusz Orlik (od 2018 r.) 
Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.