Zarząd sołectwa Wisła Mała (na lata 2019-2023)
Opublikowano: sobota, 30, marzec 2019 15:26

  • Sołtys: Teresa Kuś
  • Rada Sołecka: Ewa Bierska, Piotr Mertens, Franciszek Mikołajec, Ryszard Pysz 
  • Radny Rady Miasta: Marta Wojciechowska - Smolarz
  • Radny Rady Powiatu: Janusz Orlik
Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.