Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Kółka Rolniczego i KGW
Opublikowano: piątek, 20, luty 2015 19:08

            Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń w Wiśle Małej na zebraniu sprawozdawczo wyborczym  w dniu 9.02.2015 r. wybrało zarząd na nową kadencję 2015-2019.

Prezes KR: Halina Kuś

Przewodnicząca KGW: Irena Hanusek

Skarbnik: Anna Małyszek

Sekretarz: Teresa Kuś

Członkowie: Anna Baron, Helena Śleziona, Bronisława Wojciech

Komisja rewizyjna: Maria Pieczka, Zofia Szafarczyk, Krystyna Waleczek

Delegaci na zjazd: Irena Hanusek, Halina Kuś.

 

            Przedstawione przez przewodniczącą KGW sprawozdanie świadczy o bogatej i urozmaiconej działalności naszego koła. Wśród wielu spotkań w minionym roku najciekawsze było spotkanie, w którym gościliśmy przedstawicieli z 13 Kół Gospodyń Wiejskich, podczas którego odbyła sie prezentacja potraw wigilijnych. 

Zachęcamy do zobaczenia zdjęć: 

 

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.