400-300 lat temu - XVII-XVIII wiek
Opublikowano: czwartek, 13, luty 2014 18:31

Jak donosi kronika parafialna, w 1628r. wioskę puścili z dymem Szwedzi, na Marienhoffie spalili doszczętnie istniejący tam dworek szlachecki. Na odmianę w początkach XVIII stulecia przez wioskę przemaszerowały wojska rosyjskie, austriackie i ruskie. Te ostatnie wymuszały od miejscowej ludności kontrybucje i założyły tu swój obóz wojskowy

Wisła stała się siedzibą klucza gospodarczego, który w świetle różnych danych obejmował swoim zasięgiem północno-zachodnią część dóbr pszczyńskich i miał z racji stosunkowo dobrych gleb profil wybitnie roślinny. Miejscowi chłopi gospodarowali na ziemi z użyciem trójpolówki i odrabiali pańszczyznę przez 5-6 dni w tygodni, byli też zobowiązani do wierności i posłuszeństwa wobec swego pana, pozostania na ziemi z zakazem pobierania jakiejkolwiek nauki. 

Skrajem wioski przebiegała granica pomiędzy zaborami pruskim i austriackim. Wisła znalazła sie pod pruskim panowaniem, zaś sąsiadujący z nią Strumień pod austriackim. Działał tu także w owym czasie młyn i browar, który połączono następnie z browarem w Mizerowie, a od 1735r. całość produkcji przeniesiono do Suszca.

Copyrights by Sołectwo Wisła Mała © 2013 - 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.